Posts for Khám Phá Phong Nha Category

Những Bức Tuyệt Vời Về Sơn Đoòng, Hang Động Lớn Nhất Thế Giới

Sơn Đoòng được xem là hang động lớn nhất thế giới mà loài người đã khám phá được tính đến nay. Hang động này nằm ở tỉnh Quảng Bình, Việt…

Continue Reading
phong nha cave - -phuot-mien-trung

Chiêm Ngưỡng Các Hang Động Ơ Phong Nha

Điểm hấp dẫn chính của Phong Nha là những hang động, và hầu hết đều có thể khám phá. Động Phong Nha và Du thuyền…

Continue Reading